Umeå kommun

Ingen fri parkering för miljöbilar

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 15:53 CEST

Fri parkering för miljöbilar i parkeringshusen slutar att gälla från den 1 juli 2013, enligt beslut i kommunstyrelsen. Orsakerna är bristen på enhetlig definition av ”miljöbil”, plus att fri parkering inte rimmar med kommunens trafikstrategi.

Fri parkering för miljöfordon de två första timmarna finns reglerat i det parkeringsprogram som kommunstyrelsen antog 2000. Den miljöbilsdefinition som används är framtagen av Bio Fuel
Region, som dock använder Transportstyrelsens definition sedan några år tillbaka.

Olika definitioner
Transportstyrelsen konstaterar att det inte finns någon samlad definition av miljöbil. De två lagar som
definierar ordet, vägtrafikskattelagen samt inkomstskattelagen, har olika syn på saken. Dessutom överensstämmer inte fri parkering i centrala Umeå med den grundläggande målsättningen med trafikstrategin i den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna.

Omöjligt att kontrollera
Målsättningen är att minska det totala bilanvändandet i tätorten och i de centrala stadsdelarna genom åtgärder som stimulerar mer hållbart resande. Vidare går det inte att kontrollera att miljöfordon tankas med miljövänliga drivmedel. Allting sammantaget gör att kommunstyrelsen avskaffar den fria parkeringen.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se