Linköpings kommun

”Ingen grund för att utdöma viten mot Linköpings kommun”

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:31 CET

Linköpings kommun får två vitesförelägganden på vardera en miljon kronor av inspektionen för vård och omsorg. Kravet handlar om hemtjänst respektive boendestöd med mera inom psykiatrin. Det är dock ingen ny inspektion som gjorts. Linköpings kommun anser att vitesföreläggandet är felaktigt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen som gjorde inspektioner 2011-2012. IVO går nu vidare med samma krav som Socialstyrelsen hade. Det handlar om att Linköpings kommun har valt att arbeta med serviceinsatser i stället för biståndsbeslut inom vissa verksamheter inom hemtjänst och psykiatrin.

Grundtanken är att den enskilde i de flesta fall själv kan bedöma sina behov och ansöka om hjälp, utan att ett formellt biståndsbeslut fattas. Det är ett obyråkratiskt arbetssätt som fungerat väl enligt de uppföljningar som görs regelbundet. Det finns inga klagomål och brukare och anhöriga är nöjda. Med serviceinsatser kan flera personer få stöd genom att insatserna är lättillgängliga och att alla kan få dem på lika villkor. Dessutom kan den som vill söka bistånd enligt socialtjänstlagen finns i Linköping på samma sätt som i andra kommuner.

Linköpings kommun anser att det finns lagstöd för att ge boendestöd och boservice inom hemtjänsten som serviceavtal. Denna inställning har kommunen fört fram till Socialstyrelsen.

– Frågan är densamma som beroendevården, som vi också erbjuder som service utan biståndsbeslut. Det handlar om olika tolkningar av begreppet ”tillgänglig socialtjänst”. Det ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Stockholm och vi inväntar den rättsliga prövningen, säger omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell (FP).

– Vi tycker inte att vi gör fel, utan att lagen ger oss utrymme att göra så här. Det vi vet är att socialdepartementet följer vårt sätt att arbeta med stort intresse och förmodligen kommer det en lagändring i linje med det, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD).

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51, 0703-82 47 52, kommunalråd Jan-Willy Andersson (KD), telefon

84.013-20 71 84  eller 0705- 90 71


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.