Vänsterpartiet

Ingen kommer att nekas möjligheten att träffa doktor eller sköterska

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 12:15 CET

-Det är bättre med öppna prioriteringar än dolda, säger Sing-Britt
Centerfjäll, vänsterpartiets ledamot i den nämnd som i tisdags (28/10)
tog det omdiskuterade beslutet om utbudsbegränsningar i Östergötlands
läns landsting.

-Prioriteringar görs idag enbart av läkare, utan insyn och på basis av
prioriteringar som är oklara. Vi i vänsterpartiet tycker att det är bra
att frågan om prioriteringar nu kommer upp till diskussion. Det är
nödvändigt i en situation där pengarna inte räcker, och det medicinskt
blir möjligt att göra allt mera.

-Det är också viktigt därför att det sätter press på regering och riksdag
när det gäller att diskutera finansieringen av hälso- och sjukvården.

Vår uppfattning är att hälso- och sjukvården även fortsättningsvis ska
finansieras med skattepengar och drivas huvudsakligen i offentlig regi
med politisk styrning av lokala och regionala politiker. Det är den mest
kostnadseffektiva modellen i världen anser de flesta välrenommerade
internationella hälsoekonomer.

-Jag tycker det är rimligt att vi som politiker har ett ord med i laget,
när det gäller vilka sjukdomsgrupper som ska behandlas och inte.
Riksdagen har också sedan länge listat vilken vård som ska ha förtur och
att prioriteringar måste göras, säger Sing-Britt Centerfjäll.

-Det vi gjort nu är egentligen bara en konsekvens av riksdagsbeslutet,
när pengarna inte räcker. Men visst ska man vara oerhört försiktig. Jag
vill också säga, att det vi beslutat är att 50 behandlingar vid olika
diagnoser inte längre ingår i sjukhusens åtagande. Därmed blir det i de
allra flesta fall en fråga för primärvården. Ingen kommer att nekas
möjligheten att få träffa doktorn eller sköterska för att få sitt onda
bedömt av medicinsk sakkunskap.

För ytterligare information, kontakta
Sing-Britt Centerfjäll,
ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-2759494
eller Björn Grip,
gruppledare i landstinget, 070-540 95 79