Tedestrand coaching AB

Ingen mirakelmetod, men skillnaden är en avgrund för den som behöver hjälp!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:48 CEST

Tedestrand-Metodens visuella kartterapi är ingen mirakelmetod. Oavsett om man har en karta eller inte så måste man göra jobbet själv och verkligen vara villig att släppa greppet.

Skillanden mellan metoder utan karta och Tedestrand-Metoden med sin karta över hela processen (terrängen) är just kartan. Och kartan är ett helt nytt sätt att angripa kompelxa livsproblem på. Så ansträng för att förstå, du behöver släppa det gamla samtalsterapitänket och höja blicken mot andra områden där utveckling nått just kartor och liknande.

Kartan i sig gör det mycket enkelt att se vägen. Kartan gör att man får en klar bild över hur problemet ska lösas, i vilken ordning och den riktning som ska följas redan innan man börjar själv problemlösandet.. När man visuellt ser lösningen och ser vägen klart och tydligt då skapas - eller ökar villigheten och man får motivation och mod att släppa greppet om sina gamla föreställningar.

Med kartor blir processerna möjliga och enkla. Utan kartor både upplevs - och blir processerna nästintill omöjliga.

Det är skillnaden som måste förstås för att kunna släppa tanken om det vi hittills använt oss av. Det är mycket logiskt - och en självklarhet för komplicerad problemlösning att alltid först skapa en överblick.

Skulle en orienterare springa i skogen utan karta?

http://tedestrandmetoden.se/

Enkla lösningar - på komplexa problem!

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235