Åklagarmyndigheten

Ingen ny polisutredning om Johan Liljeqvists död

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 11:44 CET

Kammaråklagare James von Reis vid Göteborgs åklagarkammare har i
dag beslutat att det inte behövs någon ytterligare polisutredning om
händelsen då göteborgaren Johan Liljeqvist avled i samband med ett
polisomhändertagande år 2008.

Åklagare på flera olika nivåer har tidigare slagit fast att ingen polisman
kan misstänkas för att ha vållat Johan Liljeqvists död i samband med
polisingripandet.

I samband med granskningen av ärendet i somras beslutade
överåklagaren vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö att
lämna över ärendet till en ny åklagare. Syftet var att denne skulle ta
ställning till om brott kunde misstänkas av någon annan än polispersonal
och om en ny polisutredning i så fall behövde inledas.

I sitt beslut pekade överåklagaren bland annat på några iakttagelser från
utredningen om hur Johan Liljeqvist togs om hand på sjukhus efter att
ha transporterats dit av piketpolis.

Åklagare James von Reis har gått igenom det omfattande utredningsmaterialet,
som tidigare tagits fram vid Åklagarmyndighetens Riksenhet
för polismål, och beslutat att det inte ska inledas någon ny polisutredning.
Åklagaren har inte funnit att det finns anledning att misstänka att
något brott har begåtts vid sjukvårdens omhändertagande av Johan
Liljeqvist.

von Reis har även tagit ställning till om det finns anledning att misstänka
brott av någon av de experter som lämnat uppgifter till polisen vid den
efterföljande polisutredningen med anledning av dödsfallet. Även på den
punkten kommer von Reis fram till att brott inte kan misstänkas.
I beslutsmotiveringen lyfter åklagaren fram en del omständigheter som
skulle kunna tala för att fel eller försummelser förekommit inom
sjukvården och hos några som i efterhand lämnat sakkunniga utlåtanden.
På punkt efter punkt har åklagaren dock slagit fast att ingen av dessa
händelser kan leda till misstanke om brott.

Hela beslutet finns tillgängligt på Åklagarmyndighetens webbplats
www.aklagare.se

Åklagarmyndigheten

Box 5553
114 85 Stockholm
010-562 50 00
Göteborgs åklagarkammare

Kammaråklagare
James von Reis
031-739 42 04

James von Reis är
tillgänglig för frågor
i dag efter kl. 13.00
Riksåklagarens kansli

Bitr. informationschef
Helena Ekstrand
010-562 50 11
070-520 66 53