Ekobrottsmyndigheten

Ingen överklagan i HQ-målet

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 09:59 CEST

Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten lämnar idag besked om att han inte tänker överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.

– Jag kan inte förvänta mig en fällande dom i hovrätten och har därför beslutat mig för att inte överklaga tingsrättens dom, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Den 21 juni meddelade tingsrätten friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Denna dom vinner därmed laga kraft.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.