Fiskeriverket

Ingen påverkan på fisket av Polenkabeln

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:29 CET

Fisket har inte påverkats av SwePol Link, den så kallade Polenkabeln som går mellan Karlshamn i Blekinge och Ustka i Polen. Det står att läsa i bedömningen som Fiskeriverket i dag skickat till Miljödomstolen i Växjö. Fiskeriverkets undersökningar visar att varken ålens, laxens eller havsöringens vandringsmönster verkar ha störts av kabeln.

Fiskeriverket har i dag lämnat en bedömning av vilken inverkan anläggning och drift av SwePol Link har haft på fisket. Uppdraget har kommit från miljödomstolen i Växjö.

SwePol Link är en likströmskabel i Östersjön mellan Karlshamn och Ustka i Polen. Fiskeriverket har gjort omfattande undersökningar för att utreda om magnetfältet från kabeln påverkar in- och utvandring av ål i Östersjön. Även inverkan på lax och havsöring i Mörrumsån och Hanöbukten har studerats.

Undersökningarna vid kabelnedläggningen visade att påverkansområdet för arbetena var litet. Störningar på fisket har tidigare kompenserats med en fiskeavgift på 50 000 kr. Ingen störning på vandringsmönstret hos in- eller utvandrande ål från Östersjön kunde konstateras. Därför har inte fångstmöjligheterna av ål på kuststräckan mellan Karlshamn och Åhus påverkats av driften av kabeln. Undersökningarna visade att magnetfältet från kabeln inte har stört uppvandringen av lax och havsöring i Mörrumsån. Driften av SwePol Link har inte haft någon inverkan på fisket efter laxfisk i Hanöbukten.

Läs utlåtandet (pdf på 33 kB)
http://aktuellt.fiskeriverket.se/file/aktuelltsidan/utlatandeswepol.pdf

För mer information, kontakta Fiskeriverket i Göteborg:
Erik Sparrevik, tfn: 031-743 04 23, mobil: 070-515 33 29. E-post: erik.sparrevik@fiskeriverket.se