Miljöpartiet de gröna

INGEN POLITISK ENIGHET OM KOKKOLOKKOSKOGEN

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:38 CEST

I början av denna vecka (v. 36) rapporterades det från byggnadsnämndens
sammanträde den 27 augusti där Lars Thomsson låter påskina att det finns
en politisk enighet om detaljplanen för Kokkolokkoskogen (Visby Hällarna
1:7). Det stämmer inte. Både Västerpartiet och Miljöpartiet har i både
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen markerat ett tydligt motstånd mot det
framlagda förslaget. Vid byggnadsnämndens sammanträde yrkade
Vänsterpartiet återremiss med medhåll från Miljöpartiet. I kommunstyrelsen
har också båda partierna ansett att förslaget inte är godtagbart. Därmed
kan man inte mena att beslutet, som nämnden fattade den 27 september, var
enigt. Frågan avgörs också i kommunfullmäktige, där alla medborgare också
har insyn i diskussion och beslut. Där kommer också båda partierna att,
återigen, markera att det är ett dåligt förslag till detaljplan.

-Vi tycker att det är anmärkningsvärt att byggnadsnämndens ordförande,
Lars Thomsson, inte kan vara sanningsenlig när han informerar tidning och
radio om ett sammanträde. Det är fullständigt oacceptabelt att ljuga om
sakförhållanden i en beslutsprocess, något som vi hoppas att vi aldrig mer
behöver uppleva. Någonstans går gränsen för vad man kan göra som
ordförande och kommunalråd, säger partierna gemensamt.

Brittis Benzler (v) och Stefaan De Maecker (mp)
Kommunstyrelsen

Tore Tillander (v) och Daniel Bergvall (mp)
Byggnadsnämnden