Byggnads

"Ingen sänkt a-kasseavgift för byggnadsarbetare"

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:29 CEST

Pressekreterare

Dan Lundqvist Dahlin

070-591 00 12

 

Byggnads ordförande Hans Tilly kommenterar regeringens a‑kasseförslag och bostadspolitik i budgetpropositionen för 2009.

- Det är bra att regeringen sänker avgiften till a-kassan, men det är alldeles för lite. 50‑kronor i sänkt a-kasseavgift leder inte till att fler går med i a‑kassan, säger Hans Tilly i en kommentar.

- I dagsläget innebär regeringens förlag en marginell sänkning av a‑kasseavgiften. Vi måste dock komma ihåg att regeringen har infört ett system som innebär att avgiften till a-kassan höjs om arbetslösheten ökar. Detta drabbar byggnadsarbetare särskilt hårt. När arbetslösheten ökar i byggbranschen kommer regeringens sänkning omedelbart ätas upp av höjda avgifter till a-kassan. Detta är inte acceptabelt. Regeringen måste givetvis kraftigt sänka a-kasseavgiften och ta hänsyn till branscher med säsongsanställningar, säger Hans Tilly.

- Jag kan också konstatera att regeringen helt och hållet saknar en bostadspolitik. I budgetpropositionen redogör regeringen för de problem som finns inom byggsektorn med för lite nyproduktion och svårigheter för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Regeringen överlåter helt till marknaden att lösa problemen, fortsätter HansTilly.

- Det som behövs är bland annat en storsatsning på en våra miljonprogram. Det är en viktig åtgärd både inom bostads- och integrationspolitiken. Därutöver måste regeringen komma med lösningar på hur man ska bygga nya bostäder så att unga kan få ett eget boende, avslutar Hans Tilly.