Dyslexiförbundet FMLS

Ingen ska behöva misslyckas på grund av dyslexi!

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 11:08 CEST

Dysleximässan är möjligheternas mässa. Ett 40-tal föreläsare och ett 50-tal utställare delar under två dagar med sig av sin kunskap om hur man förebygger och åtgärdar läs-, skriv- och räknesvårigheter. Många olika verktyg demonstreras.

Bland föreläsarna finns: Ulrika Wolff, som presenterar träning som ger resultat. Idor Svensson talar om ny teknik – ”appar” mm. Bodil Andersson-Rack om att lära sig engelska när man har dyslexi. Bodil Jönsson om ”Undret i Markaryd”. Ungdomar med skolan i friskt minne delar med sig av sina erfarenheter.

Trots att alla möjligheter finns, visar Skolinspektionens rapport från i fjol att de flesta skolor inte ger elever med dyslexi tillräckligt stöd och anpassning. Konsekvensen för den enskilda kan bli livslång. En färsk doktorsavhandling av Anna Fouganthine* visar att lässvårigheter leder till sämre betyg, lägre utbildning och ökad risk för psykisk ohälsa. Varje misslyckande är onödigt.

I år hålls Dysleximässan den 26 och 27 oktober på Högskolan i Jönköping. Arrangörer är Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Som vanlig förväntar vi oss flera tusen besökare.

För ytterligare information – besök vår hemsida www.dyslexi.org

Frågor: Kanslichef Sven Eklöf, 070-238 63 30.

 

* Avhandlingen heter ”Dyslexi genom livet - ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter” och lades fram i början av oktober vid Stockholms universitet