Naturvårdsverket

Ingen skyddsjakt på varg i Riala

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 14:42 CEST

Naturvårdsverket har avslagit ansökan om skyddsjakt på varg i Rialareviret nordost om Stockholm. Skadorna är inte så omfattande att det motiverar skyddsjakt på en varg som är värdefull för att minska inaveln i stammen. Dessutom finns nya valpar i reviret och deras överlevnad riskeras.

Hannen i Rialareviret är avkomma till en östlig varg som invandrat till Gävleborg. Det är andra året med valpar i Rialareviret. Det finns inga tecken på att fjolårsvalparna är kvar.

– Valparna är beroende av båda föräldradjuren vid den här åldern. Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt på en av de vuxna vargarna skulle göra att årets kull sannolikt inte kan överleva. Både hannen och valparna är viktiga för att minska inaveln inom den svenska vargstammen, säger Per Risberg, biträdande projektledare för robust viltförvaltning på Naturvårdsverket.

Under de senaste tolv månaderna har det varit ett vargangrepp på tamdjur (nötkalv) samt fyra på hundar i området. Angreppen har gällt en jakthund under jakt, en hund som rymt från en hundgård, en hund som rymt under rastning samt en hund som gick lös under promenad med ägaren.

Samlad bedömning
Naturvårdsverket gör en samlad bedömning av varje ansökan om skyddsjakt. Det gäller skadornas omfattning, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits och möjligheter att förebygga skador, t.ex. genom att ha hunden kopplad eller rovdjursavvisande stängsel. Det ingår också en bedömning om hur värdefull den aktuella vargen är för stammens utveckling.

– Vår slutsats är att skadorna är i en omfattning som kan väntas vid en vargetablering. De motiverar inte skyddsjakt på en värdefull varg, säger Per Risberg.

Det finns uppgifter om att vargarna i det här reviret är oskygga för människor.

– Vargarna har inte visat aggressivitet mot människor. De uppgifter vi har tyder på att vargarnas oskygghet är förknippad med hundar. Därför är det viktigt att de som besöker området har sina hundar kopplade och bra uppsikt över dem, säger Per Risberg.

Fakta

Den skandinaviska vargstammen härstammar från tre vargar. År 2007 kom två nya obesläktade vargar till Sverige (Galven) och Norge (Kynna). De har fått tre kullar var. Till och med 2010 har Galvenhannen fått minst16 valpar som överlevt fram till 6 månaders ålder, varav minst 5 redan är döda. Kynnavargen har fått cirka 20 valpar, varav minst tre är döda. Två Kynna valpar har reproducerat sig (Skugghöjden och Gåsborn) och en Galven-valp (Riala).

Läs besluten


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Risberg, biträdande projektledare, 010-698 17 34
, per.risberg@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén
, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.


Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.