Sveriges Kommuner och Landsting

Ingen skyldighet till barnomsorg på kvällar och helger

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:27 CET

Regeringsrätten meddelade idag två domar om kommuners skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Regeringsrätten konstaterar att skollagen inte medför någon skyldighet för kommunerna att erbjuda förskoleplats eller skolbarnsomsorg nattetid eller under veckoslut.

Kommunerna bör förlägga verksamheten, som enligt skollagen ska vara av pedagogisk natur, till sådana tider som passar de flesta föräldrar. Men någon skyldighet att tidsmässigt anpassa verksamheten till enskilda föräldrars önskemål föreligger inte.

– För oss är regeringsrättens slutsats den enda rimliga tolkningen av kommunens skyldigheter enligt skollagen, säger Louise Fernstedt, biträdande avdelningschef vid avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting.

Frågan om förskola på obekväm arbetstid utreddes för några år sen av Skollagskommittén, som inte föreslog några förändringar jämfört med nuvarande läge.

– Vi tycker det är självklart att kommunerna själva bestämmer om man ska tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. Många gör det redan, drygt 100 kommuner väljer att erbjuda denna service. Men det ska vara upp till varje kommun själv att bestämma var man vill lägga resurserna, säger Louise Fernstedt.

– Om det med anledning av domarna blir aktuellt att överväga ett utvidgande av kommunernas skyldigheter måste staten i så fall beräkna vad en sådan reform skulle kosta och givetvis också finansiera den fullt ut, säger Louise Fernstedt.

För mer information: Louise Fernstedt, biträdande avdelningschef, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn 08 - 452 4934, mobil 070-070-521 4717 eller e-post: louise.fernstedt@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101