Djurens Rätt

Ingen tillsyn av länsstyrelsen trots stort lidande för lockfåglar

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2003 07:15 CET

Fortfarande används lockfåglar i jakt i Sverige. Det innebär att man sätter en levande fågel i en bur och lurar in duvhöken, som är djuret man vill fånga in, i en bur bredvid. Tillsammans utsätts duvan och dess största fiende för stora prövningar i små burar i upp till en vecka.

 

 

-          Fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel i fällor innebär ett stort lidande inte bara för duvorna utan även för duvhöken. De kan bli sittande lång tid i trånga burar utan mat och i kyla och snö, säger Siw Ågren, chef på Djurens Rätt.

-          Det är skandal att länsstyrelsen inte tar på sig något som helst tillsynsansvar. Det enklaste vore att inte ge några tillstånd för denna uråldriga och grymma jaktform eftersom djurskyddet inte kan tillgodoses.

 

Fångst av vilda djur med hjälp av levande lockfågel i fällor, främst duvor, förekommer på ett flertal gods och större gårdar i många län. Länsstyrelsens ”Råd och anvisningar för hantering av levande tamduvor som lockmedel” har vid upprepade tillfällen inte följts. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för detta men de kontroller som gjorts vid fällorna har utförts av privatpersoner och ideella organisationer.

 

-          Vi måste beakta att duvorna sitter i trånga utrymmen och att de mot sin natur tvingas till markvistelse hela dygnet. De sitter alldeles intill det fångade rovdjuret vilket duvan upplever som mycket stressande. Hur ställer sig länsstyrelsen till detta ur djurskyddsetisk synpunkt? Frågar Siw Ågren, som också ifrågasätter att duvhöken jagas, trots att den är fredad.

 

Djurskyddsmyndigheten har i en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne konstaterat att det inte är förenligt med djurskyddslagen att hålla levande fågel som lockbete för rovfågel eller andra djur. Detta på grund av den stora stress och rädsla som duvan utsätts för vid hökens attack. Vid en eller flera attacker utsätts duvan för ett avsevärt lidande.

 Djurens Rätt har skickat  skrivelser till länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Södermanland.

Presskontakt: Lise-Lott Alsenius 070-649 20 41