Ingenio Consulting Group AB

Ingenio etablerar nytt specialiserat dotterbolag inom supply chain och inköp – Incopia Sverige AB.

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:22 CET

Ingenio Consulting Group bildades 2014 med ambitionen att skapa en grupp av specialiserade tjänsteföretag som alla skulle bidra till att hjälpa Sveriges företag att bli bättre på sin verksamhet och därmed mer livskraftiga. Nu etableras Incopia och siktar på att anställa ytterligare ca 30 medarbetare under året.

Medarbetarna i specialistbolagen får fler möjligheter att utvecklas, erbjudas tydliga och stimulerande arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde.

- Vi specialiserar oss för att bli tydligare med vad varje enskilt bolag kan hjälpa till med. Det innebär också att vi blir mer attraktiva för både befintliga och potentiella medarbetare, berättar Matthias Wennerström, styrelseordförande i Ingenio Consulting Group.

Tiden är mogen att släppa fram nästa dotterbolag – Incopia Sverige AB.

- Incopia är ett specialiserat konsultbolag som arbetar med projekt och tillsätter resurser inom inköp, logistik och kvalitet. Namnet Incopia kommer utav att In är vårt prefix på bolagen, Copia är latin för försörjningskedja. Logotypen innehåller oändlighetssymbolen som skall avspegla vår förmåga att binda samman de effektiva processerna hos våra kundföretag.

- Det stämmer väl överens med affärsidén i bolaget, att sammanföra de bästa kompetenserna med de mest intressanta eller krävande utmaningarna inom försörjningskedjan, berättar Hendrik Palm, som blir ansvarig chef för Incopia Sverige AB.

Branschfokus är dels traditionell industri såsom processindustri, fordon-, marin- och tillverkningsindustri men även inom områden som transport, logistik, livsmedel och konsumentvaror.

Incopia samverkar med systemleverantörer för en ökad digitalisering av hela kedjan - från innovation till distribution. Incopia skall uppfattas som nytänkande och annorlunda eftersom vi inte bara hjälper till med analysarbetet utan även tar aktiv del i genomförandet.

- Redan nu när vi startar bolaget behöver vi förstärka med fler kvalificerade medarbetare till befintliga projekt och inkommande kundprojekt. Vi räknar med att nyanställa cirka 25-30 medarbetare i bolaget under 2017, avslutar Hendrik Palm.

För mer information eller frågor om Incopias tjänster och karriärmöjligheter; kontakta Hendrik Palm COO, +46 735 18 05 32 eller Matthias Wennerström, +46 735 18 05 30.

www.incopia.se 

Connecting the dots - A mission statement that guides Ingenio´s cooperation with its customers. It means Ingenio and its subsidiaries contributes with ingenuity, capability and ability, which generates progress, accomplishment and profit for our customers.

Let us show you how!