Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i Småland och Blekinge tappar tusenlappar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:54 CEST

Årsinkomsten för en ingenjör i Kronobergs län är 36 000 kr mindre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från Sveriges Ingenjörer, som håller på att sammanställa en rapport om löneläget bland sina medlemmar.

- Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som kommer att färdigställas senare i höst, visar bland annat lönenivån för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Jämfört med hela riket har medlemmarna här löner som motsvarar 92,5 procent (Kronoberg), 94,6 procent (Kalmar) respektive 95,5 procent (Blekinge). Motsvarande siffra för Stockholms län är 108,1 procent. I jämförelsen har hänsyn tagits till olikheter i befattningsnivå, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kr motsvarar då i Kronobergs län 37 000 kr, Kalmar 37800 kr och Blekinge 38 200 kr. I Stockholm 43 200 kr.

Detta blir en löneskillnad till Kronobergsingenjörens nackdel på 36 000 kr per år jämfört med hela riket och 74 4000 kr per år jämfört med Stockholm. För Kalmar-ingenjören blir årsinkomsten 26 400 kr mindre än riksgenomsnittet och 64 800 kr mindre än Stockholm. För Blekingeingenjören blir årsinkomsten 21600 kr mindre än riksgenomsnittet och 60000 kr mindre än Stockholm.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på olika boendekostnader. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen.

- Det visar att Smålands och Blekinges ingenjörer, trots lägre boendekostnad, får mindre kvar att handla för än Stockholms, säger Patrik Björnström.

För mer information:

Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08
Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se