Ekerö kommun

Inger Linge (m), ny ordförande i Ekerö kommuns kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:41 CET

Inger Linge (m) valdes till ordförande vid tisdagskvällens sammanträde i Ekerös kommunfullmäktige. Under en stor del av 1990-talet var hon kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun. I och med valet 1998 lämnade hon kommunalpolitiken och engagerade sig inom landstinget. Dock har hon under de senaste två mandatperioderna varit vice ordförande för de kommunala revisorerna. I och med valet 2006 valdes hon in som ordinarie ledamot för moderata samlingspartiet i kommunfullmäktige.

Gun Häll (s) valdes till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium. Hon har varit engagerad i kommunalpolitiken under många år. Under den senaste mandatperioden har hon bl.a. varit ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden.

Bertil Bjarnevi (m) valdes till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium. Han har under den senaste mandatperioden bl.a. varit ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i socialnämnden.