Almega

Inget eget kollektivavtal för Svensk Lokförarförening

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 12:29 CEST

Svensk Lokförarförening, SLFF, har åter väckt frågan om ett eget kollektivavtal för sina 400 medlemmar. Denna gång bifogades ett varsel direkt till begäran. Almegas branschstyrelse för spårtrafik sade idag nej till denna begäran vid ett extra styrelsemöte, eftersom branschen redan har kollektivavtal för samtliga yrkesgrupper, inklusive lokförarna.

- Vi vill inte teckna kollektivavtal för bara en personalkategori,
säger Harriet Lövén, förhandlingschef på Almega. Det är inte rimligt för
vare sig företagen eller deras medarbetare att olika personer ska ha
olika avtal.

Varför får inte SLFF något avtal?
· Det finns ett kollektivavtal med SEKO, ST och CF som gäller alla
yrkesgrupper i branschen - inklusive lokförarna
· SLFF är en utbrytargrupp med orimliga särkrav för en minoritet av
lokförarna
· I branschen finns totalt 15.000 medarbetare varav ca 2 500 är
lokförare
· Lagstiftningen på arbetsmarknaden fungerar inte med konkurrerande
utbrytargrupper som driver särkrav

Den svenska arbetsmarknadslagstiftningen ger, som den är skriven idag, omfattande rättigheter åt de fackliga organisationer med kollektivavtal. Lagstiftningen bygger också på att avtalsparterna har ansvar för helheten, vilket SLFF inte är intresserade av. SLFF är bara intresserade av att gynna sina egna medlemmar.

SLFF:s varsel gäller denna gång övertidsblockad den 1 november 2003 - 11 januari 2004 och arbetsnedläggelse vid SJ AB under 20 dagar under samma period.

SLFF:s varsel samt fakta om det svenska arbetsmarknadssystemet finns att läsa på www.almega.se, under rubriken Presservice.

Kontaktpersoner:
Harriet Lövén, förhandlingschef Almega,
tel: 08-762 68 82, mobil: 070- 345 68 82

Jonas Milton, vd Almega, mobil: 070-345 69 74

Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, mobil: 070-345 68 48

35 järnvägsföretag med 15 000 medarbetare är medlemmar i järnvägsbranschen inom Almega. Medlemmar är bland andra Arlanda Express, BK Tåg, Citypendeln, Connex, Green Cargo, SJ och Tågkompaniet.