Kemikalieinspektionen

Inget förslag från Kemikalieinspektionen om utdragning av avlidnas tänder

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:53 CEST

Under senaste dagarna har en felaktig uppgifts spridits i olika massmedia. Uppgiften går ut på att KemI föreslår att avlidnas tänder ska kunna dras ut för att minska spridningen av kvicksilver i krematoriernas rök.
Detta är felaktigt!

KemI gör på regeringens uppdrag en utredning om det går att förbjuda kvicksilver i Sverige. I den preliminära rapporten förs en diskussion om källor, som finns i dag, och som kommer att påverka miljön även framgent. Bl.a. nämns amalgam i tänder på nu levande personer, något som finns kvar även om kvicksilver förbjuds och som innebär framtida utsläpp.

Det finns inget förslag i den preliminära rapporten om åtgärder när det gäller amalgamet annat än när det gäller nyanvändning.


Marianne Swahn
Informationschef
Kemikalieinspektionen
Tel: 08-519 412 69
E-post: marianne.swahn@kemi.se

Webbplats: www.kemi.se