Tethys Oil AB

INGET GASFYND I DANMARK

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:12 CET

Borrningen i Karlebo onshore Själland i Danmark har avslutats. Borrningen utfördes till 2 489 meters djup varefter mätningar har utförts i hålet. Inga signifikanta mängder kolväten har påträffats. Hålet kommer nu att förslutas och lämnas.

Mer detaljerad analys av data kommer att utföras innan beslut kan tas för eventuella fortsatta arbeten i området.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin
Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; magnus@tethysoil.com