Moderaterna

Inget hemlighetsmakeri i EU

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 12:49 CEST

- Det är en myt att medborgarnas möjligheter till insyn i EU:s beslutsprocess skulle vara små. I Europaparlamentet är öppenheten nära nog fullständig, till och med utskottsmöten hålls inför öppna dörrar. Så är det inte i Sveriges riksdag. Nu tar vi ännu ett steg och ser till att även öka insynen i rådets arbete.

Det säger Charlotte Cederschiöld, moderat Europaparlamentariker och ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, inför en votering i dag i parlamentet om ökad tillgång till EU-institutionernas handlingar. Charlotte Cederschiöld har varit ansvarig i EPP-ED-gruppen, parlamentets största partigrupp, för ärendet.

- När vi öppnar upp rådet, innebär det att vi indirekt även får insyn i den svenska regeringens agerande. Det är si och så med informationen om vad svenska statsråd har för sig i rådssammanhang. Nu måste de tala om för medborgarna vad de gör och varför.

- Förhoppningsvis kommer den ökade öppenheten i EU att smitta av sig på medlemsländerna. Utvecklingen i Sverige har på många sätt gått i motsatt riktning, men nu kommer trycket att öka på våra politiker.

__________________
Roberta Alenius
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm

+46-8-786 57 88
+46-73-682 81 13