Meatsson AB

Inget kött med felaktig ursprungsmärkning har lämnat Meatsson i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 11:44 CEST

Inget kött med felaktig ursprungsmärkning har lämnat Meatsson i Helsingborg.

Den senaste tiden har livsmedelsbranschen i Sverige granskats ingående i media. Flera uppgifter har kommit fram som är allt annat än smickrande för branschen. Nu senast har vårt företag Meatsson AB granskats i flera artiklar och anklagats för flera fel och brister. Vad vi ser som extra viktigt med hänsyn till den debatt som förts, är att inget kött som levererats från oss har varit felaktigt märkt som svenskt. Det som varit märkt som svenskt kött har också varit av svenskt ursprung. 

Vi har tidigare haft tillstånd från Livsmedelsverket att handla med kött i vissa volymer, vilket vi kunnat visa med ett sigill med identifieringsnummer 541 som vi fått tilldelat oss från Livsmedelsverket. Ett sådant tillstånd kostar mycket pengar och när tiderna blev sämre sa vi därför upp tillståndet. Det blev alltså inte återkallat, som Miljönämnden i Helsingborg påstår i delegationsbeslut daterat den 14 augusti. När omsättningen och volymerna sedan ökade borde vi ha ansökt om tillstånd på nytt, men gjorde inte det, vilket var ett misstag. 

Miljönämnden kräver att Meatsson återkallar alla produkter med etikett eller sigill med identifieringsnummer 541, som hanterats mellan den 8 juli och den 7 augusti. Den perioden sammanfaller med Ramadan, som är årets omsättningsmässigt bästa period för oss. Många muslimer föredrar kött av icke-svenskt ursprung, eftersom de menar att andra länder har en starkare tradition av halal-slakt. De ganska stora mängder kött från utlandet som vi levererat under Ramadan har alltså inte varit märkt som svenskt, tvärtom. Den största volymen vi levererat kom från Polen och har också varit märkt som Polskt kött. Det fel vi begått är att vi inte ansökt om tillstånd att använda identifieringsnumret på nytt när volymerna ökade. En ansökan är nu inlämnad. 

När miljöförvaltningen i Helsingborg nyligen inspekterade vår anläggning kritiserades vi på flera punkter i kontrollrapport daterad 9 augusti 2013. Det gäller bland annat hantering av råvaror och förpackningsmaterial, hantering av returer och slakteriavfall. Vi har ålagts att åtgärda dessa inom två veckor från det vi mottog kontrollrapporten. Vi arbetar nu hårt och målmedvetet för att gå igenom och åtgärda de brister som noterats. 

Nämnda parti kött från Polen belades med säljförbud av Miljönämnden, som krävde att det skulle tas salmonellaprov. Det skedde och provet var negativt. Partiet innehöll alltså ingen salmonellasmitta. Partiet hade redan testats för salmonella (med negativt resultat) en gång i Polen innan det kom till Sverige. 

Kontakt:
Kalil Noumerei, Meatsson AB
Tel: 0707-71 31 56
E-post: info@alaqsachark.se