Livsmedelsverket

Inget narasin i kycklingkontrollen

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 12:39 CEST

Livsmedelsverket undersöker varje år om det finns läkemedelsrester i svensk mat. Hittills har inte preparatet narasin hittats i kyckling.

Flera tidningsartiklar handlar i dag om att det skulle finnas narasin i svenskt kyckling. Enligt tidningsartiklarna finns det "höga halter narasin i kyckling".
- Det är fel, säger byråinspektör Ingrid Nordlander vid Livsmedelsverket. Vi har inte hittat några positiva prov i vår kontroll. Våra rapporter ligger tillgängliga för alla på vår webbplats.

Inget gränsvärde
När Livsmedelsverket analyserar kyckling används en mycket känslig metod som upptäcker så låga halter som 5 mikrogram av narasin per kg lever. Kontrollen görs på lever eftersom lever innenåller högre halter narasin än muskler (kött).

I dagsläget finns inget gränsvärde för narasin i kyckling men det förväntas komma inom det närmaste året.

Narasin i ägg
Livsmedelsverket gick redan 1999 ut och redovisade att man hade hittat narasin i svenska ägg. Halterna av narasin i äggen var mycket låga och utgjorde ingen hälsorisk för konsumenten.
- Narasin ska inte finnas i ägg överhuvudtaget eftersom värphöns inte får det preparatet. Däremot används preparatet för att förhindra sjukdom hos slaktkycklingar.

Ytterligare upplysningar: Byråinspektör Ingrid Nordlander 018-17 55 96, 0709- 24 55 96

Länkar www.slv.se:
Livsmedelsverkets rapporter om läkemedel i mat
Tidigare nyhetsartiklel om narasin i ägg:
1999-12-09 Brist hos foderindustri bakom coccidiostatika i ägg