SAMI

INGET PRÖVNINGSTILLSTÅND FRÅN HOVRÄTTEN

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:35 CEST

2010-09-02

PRESSMEDDELANDE

INGET PRÖVNINGSTILLSTÅND FRÅN HOVRÄTTEN
Frågan om vem som är rätt hyresgäst till Stora Teatern prövas av Göteborgs tingsrätt. Under sommaren har samma tingsrätt beslutat att ge det kommunala fastighetsbolaget Higab tillgång till Stora Teatern, innan tvisten är prövad. Tingsrättens beslut innehåller ett antal oklarheter varför SAMI begärt prövningstillstånd i hovrätten. Hovrätten meddelar nu att man inte beviljar prövningstillstånd.
Under sommaren ansökte Kigab hos tingsrätten om att SAMI skall tvingas lämna lokalerna, trots att hyra betalas. Tingsrätten fattade beslut om att SAMI skulle avflytta från Storan i avvaktan på huvudförhandling i ärendet, för att möjliggöra för Kigab att hyra ut till annan. Higab har dock inte angivit någon annan tänkbar hyresgäst som skulle vara villig att betala den hyra som idag betalas för förhyrningen av Storan. SAMI har därefter begärt inhibition samt prövningstillstånd hos hovrätten. Hovrätten meddelar nu att man inte beviljar prövningstillstånd samt att inhibition inte längre gäller.

”Vi tycker det är märkligt att hovrätten inte beviljade oss prövningstillstånd eftersom tingsrättens beslut innehåller en hel del oklarheter, säger SAMI:s ordförande Jan Granvik. ”Vi ska nu diskutera om vi ska överklaga hovrättens beslut till Högsta Domstolen, och sen ser vi fram emot en slutlig prövning i tingsrätten under hösten av vem som är rätt hyresgäst till Stora Teatern.”

Bakgrund
En tvist pågår sedan drygt två år om hyresavtalet avseende Stora Teatern i Göteborg mellan det kommunägda fastighetsbolaget Kigab (dotterbolag till Higab) och SAMI. Sedan hösten 2006 har SAMI-koncernen försökt hitta en lösning på hyresfrågan tillsammans med Higab. Något intresse för att förhandla fram en lösning har inte funnits hos hyresvärden. Klart är däremot att Higab anser att det är svenska musiker och artister som ska stå för upprustningen av en av Göteborgs klenoder, Stora Teatern. Hyresavtalet har ingåtts under oklara förhållanden och avser en hyrestid om totalt 40 år, till en kostnad om ca 260 miljoner kronor. Det är SAMI:s uppfattning att det mycket omfattande och avvikande avtalet har ingåtts mellan Kigab och Storan Evenemang & Konferens AB. Tvisten har hänskjutits till Göteborgs tingsrätt.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Elford, marknads- & informationschef: 0708 – 43 00 20
Jan Granvik, ordförande SAMI: 0707 – 36 52 61

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI har över 23 000 anslutna svenska musiker och artister.