Åklagarmyndigheten

Inget prövningstillstånd i ett mål om reseförbud

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 16:39 CEST

Hösta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål som gäller reseförbud innan en dom för ekobrott vunnit laga kraft.

En person dömdes av tingsrätten för omfattande ekonomisk brottslighet till fängelse. I domen skrev tingsrätten att ett tidigare meddelat reseförbud skulle gälla till dess att domen vinner laga kraft. Hovrätten lämnade den tilltalades överklagande om upphävande av reseförbudet utan bifall. Den tilltalade har nu yrkat att Högsta domstolen ska upphäva reseförudet. I svarsskrivelsen redogör RÅ för sin syn på förutsättningarna för att en person som dömts av tingsrätten ska vara belagd med reseförbud till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. HD beslutade den 26 juli 2007 att inte meddela prövningstillstånd.


Läs mer

Länk till svarsskrivelsen från Åklagarmyndigheten
http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/H%C3%B6gsta%20domstolen/Svarsskrivelser%20och%20f%C3%B6rklaringar/%C3%85M%202007%203986%20Resef%C3%B6rbud.pdf