Åklagarmyndigheten

Inget prövningstillstånd i mål om s.k. Lottilottautomater

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 11:31 CEST

Hösta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål som gäller klassificering av s.k. Lottilottautomater.

RÅ har till HD yttrat sig i två mål som gäller klassificeringen av s.k. Lottilottautomater. I båda fallen fann hovrätten att automaterna är att betrakta som automatspel enligt 6 § lotterilagen. RÅ anförde i båda svarsskrivelserna att det inte kan råda någon tvekan om att Lottilottautomater är att betrakta som automatspel enligt 6 §. Högsta domstolen beslutade den 7 augusti 2007 att inte meddela prövningstillstånd, vilket alltså innebär att hovrätternas beslut står fast.


Läs mer

Länk till svarsskrivelse ÅM 2007 1865 från Åklagarmyndigheten
http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/H%C3%B6gsta%20domstolen/Svarsskrivelser%20och%20f%C3%B6rklaringar/%C3%85M%202007%201865%20Lotterilagen%20-%20Lottilottautomat.pdf

Länk till svarsskrivelse ÅM 2007 1866 från Åklagarmyndigheten
http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/H%C3%B6gsta%20domstolen/Svarsskrivelser%20och%20f%C3%B6rklaringar/%C3%85M%202007%201866%20Lotterilagen%20-%20Lottilottautomat.pdf