Svenska Celiakiungdomsförbundet

Inget spår av gluten i MAX pommes frites

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 08:45 CET

Max hamburgerrestauranger uppger till sina kunder att deras pommes frites kan innehålla spår av gluten. Livsmedelsverket avråder glutenintoleranta från att äta något som uppges innehålla ”spår av gluten”. Nu har Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) låtit undersöka saken, finns det spår av gluten eller inte? 

Huruvida det faktiskt är ”spår av” gluten i Max pommes frites säger egentligen igenting om deras pommes frites är glutenfria eller inte. Detta eftersom det inte finns något gränsvärde för ”spår av gluten” i varor.

I ett tidigare pressmeddelande belyste SCUF att det råder oro bland landets glutenintoleranta om pommes frites som friterats i samma bad med vete är säkert att äta. Med detta i bakgrunden skickade SCUF i slutet av oktober därför in pommes frites från fem olika Max hamburgerrestauranger i Stockholm till Livsmedelsverket.

Undersökningens syfte var just att ta reda på om pommes fritens värden låg över eller under gränsvärdet för glutenfritt. Livsmedelsverket meddelade i testsvaren att de inte fann gluten i de prover som skickats in för analys. Så de spår av gluten som Max uppger fanns inte enligt dessa tester.

Livsmedelsverkets kontrollrapport på felmärkningar av livsmedel som presenterades tidigare i år visade att varningsmärkningen av ”kan innehålla spår av” på livsmedel används utan att företagen alltid undersökt tillräckligt huruvida det verkligen finns grund för denna märkning.

- Vi ska kunna känna oss trygga med vad vi äter. Den okritiska användningen av märkningen "spår av" hindrar intoleranta från att beställa mat som de mycket möjligt hade kunnat äta. Detta begränsar utbudet för oss, säger förbundsordförande Sophie Brömster.

Kontakt
Sophie Brömster, 076 - 845 62 00
Kansliväxel, 08-730 05 60

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) är intresseorganisationen och mötesplatsen för över 7500 barn och unga 0-35 år med gluten- och laktosintolerans. SCUF är Sveriges största ungdomsförbund för funktionsnedsatta och medlemmarna är organiserade i sex regioner.

SCUF kräver ett tillgängligt samhälle, fritt från diskriminering av gluten- och laktosintoleranta. När vi nekas mat, får sämre mat, tvingas betala mer för vår mat och serveras mat som vi blir sjuka av anser vi oss bli diskriminerade. I samhället ska våra rättigheter tillgodoses och våra levnadsvillkor ska vara rättvisa.

SCUF verkar för ett tillgängligt samhälle genom att stärka förbundets medlemmar, sprida kunskap och påverka viktiga aktörer i samhället (politiker, skolor, caféer, restauranger och livsmedelsbutiker) samt uppmuntra forskning och produktutveckling.

I SCUF stärks barn och unga med gluten- och laktosintolerans under våra nationella och regionala aktiviteter. Det är tillfällen att utbyta erfarenheter och ta större plats då gluten- och laktosintoleranta är i majoritet. På våra aktiviteter behöver ingen oroa sig över maten utan kan bara ha roligt och träffa nya kompisar.