Riksarkivet

Ingmar Bergmans och familjen Nobels arkiv nominerade till UNESCO:s Memory of the World

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:25 CEST

Svenska Nationalkommittén för Memory of the World har beslutat nominera Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv till Unescos Memory of the World.
Att skrivas in i Memory of the World innebär att arkivet bedöms vara av internationellt intresse att bevara för eftervärlden. Beslut fattas under 2007 av Unescos internationella rådgivande kommitté.

Nomineringsgrund

Ingmar Bergmans arkiv reflekterar en av Europas mest innovativa och produktiva regissörers karriär. Han har främst regisserat filmer, men även opera och radioteater och är en erkänd författare.
Arkivet innehåller hand- och maskinskrivna manuskript i såväl original som utkast, anteckningsböcker, privat och affärskorrespondens, fotografier framför och bakom scenen.

Arkivet förvaltas inom Stiftelsen Ingmar Bergman av Svenska filminstitutet, Kungl. Dramatiska Teatern, AB Svensk Filmindustri och AB Sveriges Television

Alfred Nobels familjearkiv består av två delar, det Nobelska arkivet, som förvaras vid landsarkivet i Lund och Alfred Nobels arkiv, som förvaras vid Riksarkivet.

Nobelska arkivet innehåller främst material från tidsperioden 1840*1900 om industriföretag skötta av Immanuel Nobel (Alfred Nobels fader), hans bröder Robert Nobel och Ludvig Nobel Sr, samt hans brorson, Ludvig Nobel Jr. Största delen av arkivet handlar om familjens industriella och kommersiella aktiviteter i det kejserliga Ryssland, i synnerhet produktionen av land- och sjöminor avsedda för de ryska militära styrkorna, och familjens oljefabriker i Baku. Arkiven reflekterar familjen Nobels företagarandra och uppfinningsrikedom, en viktig bakgrund till Alfred Nobels liv.

Alfred Nobels arkiv är rikt och fullt av nyanser. I anteckningsböcker och korrespondens kan vi följa den begåvade uppfinnaren och industrimannen dag för dag. Hans efterlämnade papper ger oss en inblick i hans outtröttliga kreativitet och energi. Hela hans yrkesmässiga karriär finns dokumenterad i arkivet, liksom en hel del av privat karaktär, som exempelvis hans korrespondens i frågor om krig och fred med Bergha von Suttner och hans brevväxling med väninnan Sofie Hess.
Bland hans litterära kvarlåtenskap finns det berömda dramat Nemesis. Arkivet innehåller självfallet också det dokument som gjort honom odödlig * hans testamente.


Kontaktperson: Riksarkivarie Tomas Lidman, ordförande i svenska Nationalkommittén, tfn 08-737 63 94 eller 0702-82 57 60.