Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson till Vita Huset

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:11 CEST

Professor Ingrid Pramling Samuelsson, världspresident i OMEP och Unescoprofessor, är kallad till Vita Huset till ett symposium under ledning av Laura Bush.

Symposiet "Advancing Global Literacy, building a foundation for freedom" hålls i Vita Huset den 22 september.

Seminarium i FN

Ingrid Pramling Samuelsson tror att det seminarium hon ledde i FN i somras - frågan om Early Childhood Education globalt - har bidragit till inbjudan till Vita Huset.
- Mycket handlar om att bygga upp nätverk, att initiera internationella forskningsprojekt och utvecklingsarbeten. Min medverkan i Vita Huset handlar om samma sak som jag ser det, säger hon.

60 länder

Ingrid Pramling Samuelsson, vid institutionen för pedagogik och didaktik, är under en femårsperiod innehavare av en UNESCO-professur i "Early Childhood Education and Sustainable Development". Hon är dessutom nyligen utnämnd världspresident för organisationen OMEP, Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire, som är en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år i mer än 60 länder.

Hållbar utveckling

Målsättningen för OMEP är att barnen ska ges bästa förutsättningar för en god uppväxt. OMEP har en rådgivande status till UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet och bildades 1948.
- Då var fred ett övergripande tema för OMEP. Idag handlar arbetet mer om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, säger Ingrid Pramling Samuelsson

AV: Torsten Arpi