Idogen AB

Ingvar Karlsson ny CFO i Idogen AB

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 08:49 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Ingvar Karlsson till posten som Idogens CFO med tillträde den första maj 2016. Ingvar Karlsson har arbetat som CFO inom flera stora bolag och är ett välkommet tillskott till Idogens team.

Ingvar Karlsson, med en examen inom ekonomi från Lunds universitet, kommer närmastfrån uppdragsom CFO från Lekolar Group. Han har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningarinom flera stora bolag – bland annat Perstorp AB, Gambro Group och Doro AB.

”Jag är glad att kunna välkomna Ingvar som ny CFO. Ingvar har kompetenser och erfarenheter att tillföra som väl passar vår verksamhet framöver”, säger Idogens VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com