Eskilstuna Logistik och Etablering AB

"Inhouse tullavdelning" öppnas på Eskilstuna Kombiterminal

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 13:20 CEST

Ett avtal har tecknats mellan terminaloperatören M4 och Logent Customs AB att öppna en "inhouse tullavdelning" på Eskilstuna kombiterminal.
- Det innebär att företagen kan köra importgods direkt till Eskilstuna utan att betala tullkostnader vid någon gränstull. Det är först när varorna ska tas ut från kombiterminalen som de behöver betala, säger Bosse Eriksson, Terminalchef M4.

För företag med stora importvolymer innebär det en hel del ekonomiskt att skjuta upp tullavgifterna och betala dessa först när företaget hämtar ut godset. En annan fördel är att företagen kan göra deluttag av importerade varor och bara betala tull för de varor som plockas ut från containern. Resterande volym finns kvar på kombiterminalen för senare uttag. Det är M4´s personal som tar hand om det praktiska arbetet medan Logent Customs svarar för den administrativa verksamheten.

– Terminal och hamndrift är en utav våra kärnverksamheter, så detta passar väl in i vårt koncept. Kombiterminalens kunder kommar nu att kunna flytta containrar från hamnarna oförtullat upp till terminalen. Där kan de lagras till det är dags att lossa in dem i lager, oförtullade och på så sätt skjuta på betalningen till Tullverket. Det kommer också bidra till färre hyror i hamn eftersom containrar inte behöver stå kvar där i väntan på förtullning, säger Ann-Sofie Falkemar, CEO, Logent Customs AB.


Bilden visar Ann-Sofie Falkemar, CEO, Logent CustomsEskilstuna+Strängnäs Logistik
Eskilstuna+Strängnäs Logistiks roll är att utveckla en effektiv logistikverksamhet för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Eskilstuna-Strängnäs har ett strategiskt läge med utbyggd infrastruktur, stort nätverk av logistikföretag och exploaterbar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg.  Ett utvecklingsprojekt som drivs av Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och logistikföretag i regionen.

Se även: 
www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Mer information:
Affärsområdeschef Bernt Arehäll, 016-16 78 32, bernt
@eskilstunalogistik.se
Näringslivsdirektör Mikael Jonsson, 016-710 84 04, mikael.jonsson@eskilstuna.se

T f Näringslivschef Gunilla Malm, 0152-291 60, gunilla.malm@strangnas.se
Teknisk chef Tommy Spångberg, 070-687 10 34, tommy@eskilstunalogistik.se