Init AB

Init AB tecknar strategiskt samarbetsavtal med Genicore AB

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:02 CET

Init AB, specialister på infrastruktur, systemutveckling och automation, inleder ett strategiskt samarbete med Genicore AB med fokus på verksamhetsanalys och IT-system enligt Core-metoden

Init får genom detta samarbete tillgång till Genicores kompetens inom verksamhetsanalys och metodutveckling. Inits breda erfarenhet och kunskap inom den offentliga sektorn skapar ytterligare möjligheter för samarbetet.

Genicore får samtidigt tillgång till Inits kompetens och resurser för större helhetsåtaganden främst inom infrastruktur, server och support.

Tillsammans kommer Genicore och Init att kunna erbjuda helhetsåtaganden baserade på Core-metoden för offentliga förvaltningar och näringslivet.

Om Genicore AB

Genicore erbjuder tjänster inom verksamhetsanalys och IT-systemutveckling, med inriktning på metod och teknik. Genicore har verktyg för att dokumentera, simulera och verifiera verksamhetsmodeller. Core-verktygen innehåller en automatiserad programvarufabrik speciellt utvecklad för Core-metoden som används för framtagning av produktionsfärdiga IT-system. Core-metoden tillsammans med den automatiserade programvarufabriken sänker drastiskt kostnaden för utveckling och förvaltning av IT-systemen.

Genicore har idag verksamhet i Göteborg, Stockholm och Jönköping. Som kunder kan nämnas Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Vägverket och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Om Init AB

Init erbjuder konsulttjänster för systemutveckling, infrastruktur och automatisering fokuserat på modern metodik och teknik. Init har lång erfarenhet av att ta fram komplexa system som är verksamhetskritiska. Init verkar ofta i ledande roller i systemutvecklingsprojekt. såsom projektledare, Scrum Masters, arkitekter, CM, infrastrukturexperter, ITIL-experter och testledare.

Init har idag verksamhet i Stockholm med kunder som Rikspolisstyrelsen, Valmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket samt ett flertal privata kunder.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Jonsson, Genicore AB. tomas@genicore.se, 031-704 60 76

Martin Jonasson, Init AB, martin.jonasson@init.se, 08-407 01 80