Inkassogram

Inkassogram introducerar e-stämning som ny tjänst

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2017 08:12 CEST

Betalningspåminnelser och inkassokrav blir allt viktigare men vad händer om kunden ändå inte betalar, eller om fakturan bestrids? Inkassogram har därför skapat e-stämning – en standardiserad, digital stämningsansökan. På så vis sparar företagaren både tid och pengar, samtidigt som man får professionell hjälp utan att behöva anlita en extern jurist.

- Upp till nittio procent av de stämningsansökningar som upprättats av borgenären själva avvisas av tingsrätten, ofta av rena formaliafel. Å andra sidan har många borgenärer inte råd att anlita professionell hjälp för att driva in sina fordringar. Följden blir att företagen tappar i likviditet, helt i onödan, säger Inkassograms operative chef Jörgen Fredman.

Med tjänsten e-stämning utökas kedjan av digitala kravhanteringstjänster som är direkt tillgängliga via Internet. e-stämning består av ett integrerat systemet som automatiskt hämtar information om de bestridna fordringarna i Inkassograms databas och borgenären behöver då bara granska och komplettera med eventuell bevisning i form av korrespondens eller liknande.

- Att upprätta en stämningsansökan är egentligen inte svårt, men det är vissa formalia som måste finnas med, och det är viktigt att man använder rätt terminologi. Inkassograms e-stämning samlar in, analyserar och populerar fram en stämningsansökan. När stämningsansökan är genererad och granskad av Inkassograms jurister skickas en underrättelse om ansökan till gäldenären och distribueras digitalt till aktuell tingsrätt.

–Vår erfarenhet är att de flesta gäldenärer betalar i det läget. Eftersom e-stämningen är helt integrerad med våra övriga tjänster krävs ingen manuell hantering av borgenären som därigenom sparar tid samtidigt som han får betalt snabbare. e-stämning är ett effektivt sätt att förkorta antalet betalningsdagar och att ytterligare förbättra likviditeten för våra kunder, säger Jörgen Fredman.

Väljer borgenären att gå vidare hjälper Inkassograms jurister till att driva fallet i tingsrätten. Först brukar parterna kallas till en så kallad muntlig förhandling och om man inte kommer överens där går ärendet vidare till huvudförhandling i domstolen.

- Med Inkassograms e-stämning vet man redan från början vad det kommer att kosta eftersom vi följer en förutbestämd prislista. Något många företagare inte är medvetna om är att borgenärens ansvarsförsäkring kan täcka kostnaden för rättegång och processföring, säger Jörgen Fredman.

- Som advokat och Inkassograms styrelseordförande är jag mycket stolt att e-stämningsmodulen nu lanseras för Inkassograms kunder. Inkassograms framgång bygger på förmågan att digitalt hjälp Sveriges företagare att få betalt snabbare på ett enkelt sätt. Inkassograms e-stämning revolutionerar processen för framtagning av stämningsansökan och är ett värdefullt och effektivt verktyg för handläggande jurist. Inkassograms e-stämning är bara början på en större digital omställning inom juridiken säger Jesper Sundström.

För ytterligare information kontakta

Jörgen Fredman, Inkassogram AB, 070-884 82 00, jorgen.fredman@inkassogram.se
Jesper Sundström, 0733-32 39 23, jesper.sundstrom@wistrand.se

Inkassogram AB erbjuder en digital kundreskontratjänst för företag, organisationer och myndigheter. Inkassogram grundades mars 2015 av Niclas Josefsson, Jörgen Fredman, Simon Stål och Jesper Sundström. Inkassogram har idag ett flertal investerare bakom sig däribland Berazy AB (publ), Spintop Ventures, NovaTelligence AB mfl. www.inkassogram.se