FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer

Inköpscentralernas roll ifrågasätts - endast 10% av leverantörerna anser att deras funktion är bra

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 08:15 CEST

Svenska leverantörer till offentlig sektor tycker inköpscentralernas roll är otydlig,
och tycker samtidigt att en ökad transparens gynnar den offentliga affären.

I en enkätundersökning som Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL),
genomförde i början på maj 2013, svarade drygt 6000 leverantörer till offentlig
sektor, om sin inställning till upphandlingsgränser, inköpscentraler,
transparens och upphandlingens företagsinterna status. Syftet med enkäten var
att skaffa en bild av leverantörernas uppfattning om offentliga affärer och hur
den offentliga marknaden kan förbättras. Resultatet utgör sedan grunden i det
remissyttrande till upphandlingsutredningen, som FSOL just nu färdigställer.

Resultatet visar att en övervägande del av de svarande leverantörerna, anser att:

> Inköpscentralerna inte bidrar till en bättre offentlig affär.
> Uppmärksamhet och status kring offentliga affärer är större ju större företagen är.
> Leverantörerna är eniga om att en ökad transparens gynnar den offentliga
affären.

Resultatet av hela enkäten, samt en presentation av föreningens remissyttrande till vårens
upphandlingsutredning, redovisas i sin helhet kl 16-17 på konferensen ”Framtidens
upphandling – allt om upphandlingsutredningen
”.

Konferensen arrangeras av Upphandling24 på Grand Hotell i Stockholm den 20 maj
2013 http://upphandling24.idg.se/2.29714/1.497923

Mer information om föreningen finns att tillgå på www.fsol.se
Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

För ytterligare information:

Fredrik Tamm
(ledamot FSOL) +46 70-712 43 57

fredrik.tamm@fsol.se

Dan Froden
(ledamot FSOL) +46 70-320 45 00

dan.froden@fsol.se

Daniel de Sousa
(ledamot FSOL) +46 70 335 86 84

Daniel.desousa@fsol.se

 

Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, är en branschorganisation för företag och organisationer,som på ett eller annat sätt, levererar till offentlig sektor, eller som på
olika sätt erbjuder tjänster som stödjer affärsrelationen mellan näringsliv och
offentlig sektor. 

FSOL:s verksamhetsidé är att verka för bästa möjliga långsiktiga affärsnytta, affärsmässighet, en ökad transparens och effektivitet i affärsrelationer och i den offentliga upphandlingen samt att
verka för en mer marknadsdriven offentlig sektor.