KTC Koncernen

Inköpsorganisation för 900 000 lägenheter skriver avtal med Manodo.

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 16:04 CEST

Individuell mätning och debitering av vatten och el i lägenheter installeras i stor utsträckning vid nybyggnation samt vid stamrenoveringar. HBV har genomfört en stor upphandling av mätare, insamlingsenheter och central programvara för individuell mätning baserad på en kravspecifikation framtagen av SABO. Manodo Metering utsågs som ensam vinnare av central programvara.  

 ”Vi har arbetat med individuell mätning av värme, vatten, el och temperatur i över 10 år. Under de senaste åren har vi lagt mycket tid och kraft på att utveckla Manodo Metering. Vi är mycket stolta över vårt resultat; både att programvaran blivit en succé och att den även blev utvald av HBV. Vi ser nu en stor potential att få leverera programvaran till de fastighetsbolag som önskar en modern, öppen och flexibel programvara för mätinsamling, säger Gunnar Åberg, Produktchef, Manodo AB.”

 Manodo Metering är en fabrikatsoberoende programvara för mätning i fastigheter och lägenheter. Programvaran samlar in, bearbetar och levererar mätdata för presentation, analys och debitering. Eftersom Metering är öppen kan man samla in mätdata från olika typer av insamlingsenheter och datakällor.

 En unik fördel med programvaran är att användaren får en utbyggbar och flexibel lösning, helt oberoende av fabrikat eller leverantör på övriga delar i systemet. Funktioner kan byggas till och bytas ut, utan att övriga delar påverkas. All mätning sker i realtid, d v s alla händelser redovisas kontinuerligt – när de händer.

Avtalet omfattar även tjänster från Manodo för projektledning, produktion, drift och kvalitetssäkring.

Manodo Metering används bland annat av Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Poseidon, Riksbyggen, Svenska Bostäder, HSB och Växjöhem.

 

 

 

 

 

Mer information

Niclas Perkman, Manodo AB, 031-712 50 11, niclas.perkman@manodo.se

Mårten Kempe, HBV, 08-556 765 28

 

Kort om Manodo AB

Manodo erbjuder programvaror och tjänster som hjälper fastighetsägare att minska energianvändningen, förbättra kommunikationen och öka tryggheten bland sina hyresgäster.

www.manodo.se

 Kort om HBV

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar de omkring 900 000 lägenheter.

www.hbv.se

 

Kort om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.

www.sabo.se