Trafikverket

Inkörningsproblem på Botniabanan

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:05 CEST

Tågtrafiken på Botniabanan drabbades under torsdagen av tekniska problem. Vid 17-tiden beslutade Trafikverket att inställa trafiken på banan för resten av kvällen.

Nattåg mellan Stockholm och Luleå leds om till Norra stambanan. Sex tåg som skulle ha gått mellan Umeå och Örnsköldsvik och omvänt ersätts med buss.
Trafikverket beklagar trafikstörningarna som beror på inkörningsproblem på den nya banan. När systemet belastas kan det uppträda fel som inte varit möjliga att identifiera i en testfas.
Från och med fredag morgon beräknas trafiken gå som planerat.

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.