Statistiska centralbyrån, SCB

Inkomstfördelningen 2011: Fortsatt uppåt för hushållen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:40 CET

Den ekonomiska standarden för Sveriges hushåll har ökat kraftigt under 2000-talet. År 2011 var den ekonomiska standarden mer än 40 procent högre än 1999. Ökningen har dock inte varit lika stor för alla personer eller hushåll och inkomstskillnaderna har blivit större.

Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år under 2000-talet. Medianvärdet i befolkningen 2011 låg 41 procent högre än 1999. Ökningen mellan 2010 och 2011 var 3 procent.

Alla grupper har inte haft lika stor ökning. De yngsta har haft en bättre utveckling än de äldsta. För de personer som är under 20 år har ökningen varit 46 procent, medan de som är 75 år och äldre har haft en ökning på 26 procent.

För förvärvsarbetande (20–64 år) ökade den ekonomiska standarden med 41 procent medan icke förvärvsarbetande hade en ökning på 9 procent. År 2011 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 58 procent av vad de förvärvsarbetande hade. År 1999 var motsvarande andel 75 procent.

De utrikes födda har inte haft lika stor ökning som de personer som är födda i Sverige. För vuxna (20 år och äldre) utrikes födda har ökningen varit 27 procent, jämfört med 41 procent för dem som är födda i Sverige.

Inkomsterna har ökat i samtliga inkomstskikt, men ökningen var betydligt större för dem med högst inkomster. För den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent. Den tiondel av befolkningen med lägst ekonomisk standard hade en ökning på 21 procent.

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011. År 2010 var andelen 14,1 procent. För ensamstående med barn ökade andelen från 11 till 31 procent mellan 1999 och 2011, medan andelen bland sammanboende med barn ökade marginellt, från knappt 8 till drygt 9 procent.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Ekonomisk standard är den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda.

Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst, justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda, är lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. År 2011 låg medianvärdet på 210 200 kronor.

Som icke förvärvsarbetande räknas studerande samt personer som har en summerad inkomst av pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Johan Lindberg
Tfn 019-17 60 64
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.