Fackförbundet ST

Inkomstförsäkring för STs medlemmar i bolag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 09:57 CET

Allt fler av STs medlemmar tjänar idag över a-kassans tak på 20 075
kronor och får vid arbetslöshet inte ut 80 procent av lönen. Därför
erbjuds STs medlemmar i bolag att teckna en kompletterande
inkomstförsäkring fr o m början av 2004. Erbjudandet riktar sig till
medlemmar inom exempelvis Posten, SJ, Green Cargo, Lernia, Novia,
Akademiska hus och Teracom.

Merparten av STs medlemmar inom bolagen omfattas av Trygghetsrådets
omställningsavtal. Det innebär bl a att avgångsersättning utbetalas
efter prövning. Medlemmen måste ha fyllt 40 år och ha varit
sammanhängande anställd i fem år för att få ersättning. Ersättningen ger
tillsammans med a-kassan 70 procent av avgångslönen, och
utbetalningstiden beror på ålder.

De medlemmar som inte kommer i fråga för Trygghetsrådets insatser kommer
därför att erbjudas att teckna en kompletterande inkomstförsäkring som
vid arbetslöshet täcker 80 procent av avgångslönen i 280 dagar.

Kompletterande information:
STs medlemmar inom det statliga området omfattas av Trygghetsavtalet och
Trygghetsstiftelsens insatser. De omfattas av avgångsersättning från
Trygghetsstiftelsen som tillsammans med a-kassan ger 80 procent av
avgångslönen så länge medlemmen får a-kassa.

För mer information, välkommen att kontakta:
Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15
Eva Thim Karlsson, chef för medlemsenheten, tel 070-665 51 56
Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73

ST - fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och
medborgarnas uppdrag.
ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag,
statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003
bytte förbundet namn till Fackförbundet ST.