Coompanion Göteborgsregionen

Inkubator ska göra långtidsarbetslösa till företagare i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 15:24 CEST

I inkubatorn No Limit Business Center ska ett kraftfullt partnerskap växla upp takten på starten av framgångsrika sociala företag i Göteborg. Idag blev det klart att Europeiska Socialfonden beviljade 11 miljoner till satsningen som totalt har en budget på 28 miljoner.

Sociala företag är företag med främsta syfte att ge personer som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till försörjning och arbete. Precis som andra företag producerar de varor eller tjänster som efterfrågas på en marknad. Kombinationen av sociala ambitioner och affärsmässighet är ett värdigt och framgångsrikt sätt att komma in på arbetsmarknaden.

Studier har visat att samhället sparar från 150 000 kr och upp till en miljon per anställd i dessa företag i form av minskade insatser från samhället och produktivitet.

150 000 personer är idag långtidsarbetslösa. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser. Att ha ett arbete är även den enskilt viktigaste hälsofaktorn.

Tyvärr startar bara några få sociala företag varje år. I ”No Limit Business Center” växlar vi upp tempot, mobiliserar allt vårt gemensamma kunnande och startar en inkubator som ska ge de sociala entreprenörerna en trygg och hållbar start.

I inkubatorn anpassar vi stödet helt till det enskilda företaget och dess individer i form av coachning, utbildning och även hälsoinsatser.  I stödet ingår också en fysik plats att gå till varje dag där man startar sitt företag.

Tillsammans med ett kraftfullt partnerskap; Forum Skill, Karriär-Kraft, Vägen ut! Kooperativen, Chalmers Hållbar Affärsutveckling, Göteborgs Stad (Social resursnämnd, stadsdelarna Angered, Centrum, Norra och Västra Hisingen), Folkhälsokommittén och Arbetsförmedlingen bygger vi en struktur som kan stödja och utveckla fler människor mot arbete och fler sociala företag på samma gång.

Parallellt med No Limit Business Center kompetensutvecklar vi företag, ideella organisationer och myndigheterna för en större beredskap att arbeta med denna framgångsrika väg till arbete och försörjning.

Projektägare är Coompanion Göteborgsregionen.

Kontaktperson är projektledare Sara Isaksson, tel 031-744 01 64, eller sms: 0701-42 66 08, e-post: sara.isaksson@coompanion.se

Eller Sven Bartilsson, koordinator, tel 031-744 01 62 eller sms 0705-74 54 44, e-post sven.bartilsson@coompanion.se

Coompanion är en medlemsägd företagsrådgivare för demokratiskt ägda företag.  Medlemmarna i Göteborgsregionen är kooperativa företag, näringsdrivande idéella föreningar, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad genom en stiftelse. Genom ett bidrag från Tillväxtverket som medfinansieras av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och våra medlemmar från etablerad kooperation; Folksam, HSB, Konsumentföreningen Väst, OK och Riksbyggen, kan personer som vill starta demokratiskt ägda företag få rådgivning och nätverk hos Coompanion.

http://www.coompanion.se/gbg