Krinova Incubator & Science Park

Inkubatorer i tvärsektoriellt samarbete kring hälsoutmaningar i gränslandet mellan livsmedel och life science

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2018 11:42 CEST

Nybildade ”Food, health & life science innovation node”, ett partnerskap mellan SmiLe Incubator, Medeon Science Park & IncubatorGU Ventures och Krinova Incubator & Science Park ska leda till innovationer som förenklar vardagen för kroniskt sjuka.

Inledningsvis kommer man inom partnerskapet att arbeta med att definiera utmaningar som diabetiker möter i vardagen och där lösningarna ligger i gränslandet mellan områdena life science och livsmedel.

-
Framtidens hälso- och sjukvård kommer bli mer preventiv och individanpassad. För att Sverige ska kunna driva utvecklingen och hålla sin tätposition inom life science krävs gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner vilket skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator i Lund.

Många av vårt samhälles offentliga och privata verksamheter är organiserade i stuprörsstrukturer, vilket ofta försvårar för ett effektivt arbete mellan organisationer. Målet med det nya partnerskapet är att ta fram en modell för ett sådant samarbete mellan life science- och livsmedelsinkubatorer, som är baserad på utmaningar i gränslandet mellan just livsmedel och life science. Modellen ska möjliggöra för innovationsmiljöer att proaktivt starta utvecklingsprojekt och bjuda in företag och forskare.

- Kosten har ju som bekant en stor inverkan på vår hälsa. Det finns stor potential att jobba med innovationsprojekt i gränslandet mellan livsmedel och life science. Inom partnerskapet lägger vi grunden för en innovationsdrivande nod där olika kompetenser och kunskapsområden möts och där olikheterna blir en styrka i en gemensam innovationsprocess. Allt för att ge maximal nytta och skapa nya värden, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

Bildandet av ”Food, health & life science innovation node” är en del inom projektet Foodinova som Krinova driver tillsammans med Inkubera och ett 20-tal projektpartners.

För mer information kontakta:
Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-29 14 34

Krinova Incubator & Science Park
Krinova Incubator & Science ParkKrinova är Sveriges största inkubator och science park för livsmedelsrelaterade innovationer och startups. I Krinovas uppdrag ingår också att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer som tar sin utgångspunkt i samhällsutmaningar. Inom det korsande profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. www.krinova.se

SmiLe
SmiLe är en företagsinkubator, specialiserad inom life science, som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. SmiLe erbjuder affärsrådgivning, välutrustade laboratorier och stort kontaktnät i SmiLe Community. Över 20 bolag och runt 100 personer från fler än 15 länder finns i dag på SmiLe på Medicon Village i Lund. SmiLebolagen har hittills attraherat över 1 700 MSEK i riskkapital sedan 2014.SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life

Medeon
Medeon Science Park & Incubator är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där större delen av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon huserar idag ett sextiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs Fastigheter (40 procent). www.medeon.se

GU Ventures
GU Ventures är topprankad som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer och erbjuder affärsutveckling och kapital för att bygga tillväxtföretag av nya innovativa idéer. Hittills har GU Ventures utvecklat över 150 nya affärsidéer i Sverige, varav 12 är börsnoterade och ca 30 har sålts till industriella tagare. De har rest sammanlagt ca 1,75 miljarder SEK i finansiering, sysselsätter ca 400 personer, samt omsätter ca 320 mkr. Portföljen består idag av 55 innehav, varav 87% av dem bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. www.guventures.com

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.