Vänsterpartiet

Inlåsning ingen lösning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:28 CEST

– Socialminister Lars Engqvist slänger problemen inom psykiatrin i knät på landstingen för att rädda sitt eget skinn, säger Nina Fållbäck-Svensson, gruppledare för vänsterpartiet i Landstingsförbundets styrelse. Istället borde han hjälpa till att nyansera debatten som nu mest handlar om att låsa in fler psykiskt sjuka som en lösning på problemen. Psykiatrin och problemen inom psykiatrin var ett av många ämnen som diskuterades i helgen på vänsterpartiets Kommundagar i Norrköping där drygt 300 vänsterpartister med kommun- och landstingsuppdrag samlades.

– I den nationella handlingsplan som socialministern lagt fram står ingenting om vuxna människor med dubbeldiagnoser. Den tar bara upp gruppen unga vuxna och äldre och där står heller ingenting om slutenvården. Vänsterpartiet har nu motionerat om att vi ska kunna permanenta de psykiskt sjukas personliga ombud och utveckla boendet. Vi vill också inrätta gemensamma nämnder mellan kommuner och landsting för att kunna samverka bättre så att ingen hamnar mellan två stolar. Vi vill också att svårt psykiskt sjuka ska kunna få en så kallad second opinion, det vill säga kunna få en ny läkares bedömning av vården i de fall man inte är nöjd med den vård som ges.

– Det vore bra om Anders Milton, regeringens utsedde samordnare av psykiatrin fick direktiv att göra en nationell handlingsplan i dialog med huvudmännen kommuner och landsting, säger Nina Fållbäck-Svensson.

Fållbäck-Svensson
070 697 77 48