Nättidningen Payback / Payback Sverige

Inlägg från Tragisk MC angående kontraktsuppsägningen!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 17:52 CET

Till Kungsbacka kommun och alla dess invånare

Jag har idag med glädje mottagit beskedet om att göra om hela processen, angående vräkningen av Tragisk MC .Detta bevisar två saker, det är nog alla överens om. För det första, att vi har haft rätt i sak hela tiden, och att kommunens agerande vållat mycket förbittring, bland alla politiker, samt tjänstemännen själva. För det andra bevisar det att demokratin fortfarande har en stark ställning, och att även den lilla människan fortfarande kan påverka.

Men och nu kommer mitt nästa problem. Nämnden kommer med 99% säkerhet att fatta samma beslut ,utan inskränkningar som redan fattats, detta för att inte genera tjänstemannen, nämndens ordförande, samt naturligtvis Polischefen som ju ligger bakom hela beslutet. Men om nu Nämnden för Service verkligen vill stärka o markera sin egen integritet, att det är ni som är juridiskt o politiskt ansvariga för liknande frågor borde man göra som följer. Riv hela beslutet, gör om och gör rätt. Begär en ordentlig förklaring från er ordförande, och ta ett beslut om hur ni kan undvika liknande fadäser i alla nämnder i fortsättningen Av Polischefen skall ni kräva bevis o inga illasinnade rykten. Han är eller borde vara professionell o kunna komma med handfasta ,verkliga skäl. Kräv detta, eller ignorera dessa rykten. När ni nu har chansen att visa ryggrad o integritet, stärk er själva genom att sätta ner fötterna, o fatta ett nytt o bättre beslut.

Bengt-Gunnar Amandusson Tragisk MC och anhängare av demokrati o politiskt arbete.

Se Nättidningen Payback Sveriges artikel i frågan:
http://www.payback.name/?p=8809


Länk till Tragisk MC:s hemsida:
http://www.tragisk-mc.com/

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name