Myndigheten för tillgängliga medier

Inlästa dagstidningar blir fylligare

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:13 CEST

Inlästa dagstidningar står inför en stor förändring. Under perioden augusti 2013 till oktober 2014 lanserar de lokala tidningarna och MTM den ”nya taltidningen” som innebär att allt innehåll i tidningen finns med och läses upp med talsyntes.
– Att HELA tidningen är med är en stor fördel, då är man inte hänvisad till vad en taltidningsredaktör har valt ut. Det gör att man får större delaktighet i det offentliga samtalet och kan påverka den demokratiska processen, säger Jesper Klein, utvecklingschef, Myndigheten för tillgängliga medier

Taltidningar är till för personer med läsnedsättning, bland andra dem med synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter. Ett plus med den ”nya taltidningen” är att den går att läsa i olika apparater som smartphone, surfplatta, dator eller internetansluten talboksspelare.

Hör gärna av er så berättar vi mer!

För att se när förändringen kommer till din stad se www.taltidningen20.se/p/for-tidningar.html

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Klein, utvecklingschef, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 757, e-post: jesper.klein@mtm.se

Susanne Axner, programkoordinator Taltidningen 2.0, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 771, e-post: susanne.axner@mtm.se


Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

www.mtm.se

info@mtm.se

08-580 02 726 vx