Inlandsinnovation AB

Inlandsinnovation gör första investeringarna

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 10:45 CET

Inlandsinnovation, ett statligt riskkapitalbolag för tillväxtinvesteringar i Norrlands inland, genomför nu sina tre första investeringar på sammanlagt 8 miljoner kronor. Investeringarna görs i Tannak AB, Orexplore AB och Spaceport Sweden AB. Därmed startar en planerad flerstegsfinansiering i innovativa tillväxtföretag med exportpotential. Detta presenterar Inlandsinnovation idag på Åre Kapitalmarknadsdagar.

‒ Vi har tecknat avtal om investeringar i Tannak AB, Orexplore AB och Spaceport Sweden AB. Detta är våra första investeringar. Alla tre bolagen har stark innovativ profil med exportpotential. De har affärmodeller och teknik där ekonomi, miljö och sociala hänsyn går hand i hand, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.

Avtalen innebär att Inlandsinnovation i ett första steg investerar 8 miljoner kronor som en del i en plan för ytterligare finansiering. Inlandsinnovation har sammanlagt 2 miljarder kronor för investeringar i tillväxtbolag i norra Sverige.

Tannak AB har utvecklat positioneringssystemet Herdview™ bevakar stora djurhjordar även i områden utan GSM-täckning, med vinster i ekonomi och miljö. I ett första steg omfattar finansieringen 2 miljoner kronor från Inlandsinnovation för en marknadsetablering i Norden. Därefter planeras export till bl.a. Australien och Nya Zeeland.

Orexplore AB har uppfunnit en portabel röntgenscanner för snabb och exakt analys av metallinnehåll i malmer. Den nya utrustningen sparar tid, miljö och pengar i projektering. I ett första steg omfattar finansieringen 3 miljoner kronor för produktutveckling och etablering. Därefter planeras exportlansering.

Spaceport Sweden AB etablerar världens ledande och Europas första rymdupplevelsecenter i Kiruna, med rymdresor för privatpersoner och lärande äventyr för breda målgrupper. Detta är en ny världsindustri som står inför en snabb utveckling. Inlandsinnovation investerar nu 3 miljoner kronor i bolaget. Därefter planeras ytterligare finansiering för en produktutveckling och kommersialisering.

Kontaktpersoner och hemsidor för mer information:

Gunnar Olofsson, vd Inlandsinnovation AB, mobil 0703-34 15 16, www.inlandsinnovation.se

Ola Lundberg, vd Tannak AB, mobil 070-58 831 18, www.tannak.se

Kevin Rebenius, vd Orexplore AB, mobil 070-795 99 84, www.orexplore.se

Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden AB, mobil 0702-26 88 01, www.spaceportsweden.com

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som verkar för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 2 anställda och huvudkontor i Östersund.