Inlandsinnovation AB

Inlandsinnovation gör stor internationaliseringsaffär för Orexplore

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:34 CET

Inlandsinnovation säljer hela sin ägarandel i Orexplore till australiensiska Swick Mining Services och möjliggör därmed internationalisering av svensk innovationsteknik inom
gruvprospektering.

Orexplore AB är en av Inlandsinnovations första investeringar. Nu går Orexplore in i nästa kommersialiseringsfas och internationaliseras. Detta görs möjligt genom att Inlandsinnovation säljer hela sin ägarandel på cirka 23 procent i Orexplore till ett av världens största borrföretag inom gruvnäringen, Swick Mining Services Ltd. Affären är Inlandsinnovations första exit.

‒ Inlandsinnovation har fungerat som en katalysator för Orexplore att snabbt ta sig från prototypstadium till ett kommersiellt slagkraftigt läge. För oss innebär affären med Swick Mining Services en säkrad finansiering och ett engagemang från en industriell investerare, och att våra produkter kan introduceras på den internationella marknaden, säger Kevin Rebenius, vd för Orexplore AB.

‒ Vi säljer vår ägarandel i Orexplore till Australiens största entreprenör inom mineralborrning, Swick Mining Services. Det är en stabil industripartner för Orexplores fortsatta utveckling som internationell aktör inom mineralanalys. Vi gick in i Orexplore i tidigt skede och har skapat förutsättningar för att attrahera utländskt kapital till ett innovativt bolag med verksamhet i norra Sverige, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.

Orexplore AB har utvecklat en portabel röntgenscanner med gruvindustrin som huvudmarknad. Produkten används för att genomföra snabba och exakta analyser av metallinnehåll i malmer, vilket medför vinster med hänsyn till tid, miljö och ekonomi vid projektering. Orexplore startade 2010 och sedan april 2012 har Inlandsinnovation investerat 6 miljoner kronor i ägarkapital i Orexplore AB för produktutveckling och etablering.

Swick Mining Services Ltd. är noterat på Australian Securities Exchange (ASX:SWK) och rankas bland världens tio största borrentreprenörer inom gruvnäringen. Bolaget erbjuder borrtjänster ovan och under jord till gruvbolag som bryter och prospekterar efter ädel- och basmetaller. Huvudmarknader är Australien och Nordamerika. Swick Mining Services har även verksamhet i USA, Kanada och Portugal.  

För mer information:

Gunnar Olofsson, vd, Inlandsinnovation AB, mobil 0703-34 15 16.

Kevin Rebenius, vd, Orexplore AB, mobil 0707-95 99 84.

 

 


Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 7 anställda och kontor i Östersund.