Stora Enso AB

Inlösen av Stora Ensos nordamerikanska aktieoptioner

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 10:08 CET

Efter förvärvet av Consolidated Papers, Inc beslutade Stora Ensos styrelse att omvandla aktieoptionsprogrammen i Consolidated Papers till optionsprogram i Stora Enso. I januari 2006 tecknades sammanlagt 2 521 R-aktier mot nordamerikanska aktieoptioner. Dessa R-aktier innehades tidigare av Stora Enso Oyj.

Efter denna aktieteckning uppgår Stora Enso Oyj:s innehav till:
A-aktier 38 600
R-aktier 24 368 498För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8