Poolia

Inlösen i Poolia

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 13:33 CEST

Sista dag för handel med inlösenaktier i Poolia AB (publ) ("Poolia") är
den 14 oktober 2003 och utbetalning av inlösenlikvid äger rum den 22
oktober 2003.

Rättens tillstånd till nedsättningen av Poolias aktiekapital och
överkursfond genom inlösen av aktier, som beslutades vid extra
bolagsstämma i bolaget den 3 juli 2003, har nu vunnit laga kraft.

Likvid för inlösta aktier kommer att utbetalas den 22 oktober 2003 och
sista dagen för handel med inlösenaktier i Poolia på Stockholmsbörsen är
den 14 oktober 2003.

Poolia har ansökt hos Riksskatteverket om allmänna råd om hur Poolia-
aktiens anskaffningsvärde före avskiljandet av inlösenrätten skall
fördelas mellan inlösenrätten respektive aktien. Riksskatteverkets råd
kommer från och med början av november 2003 att finnas tillgängligt på
Riksskatteverkets hemsida www.rsv.se och Poolias hemsida www.poolia.se.

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Poolia.

För mer information kontakta:
Kjell Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tel 08-555 650 09