Teligent

Inlösen i Teligent AB

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:12 CEST

Sista dag för handel med inlösenaktier beräknas bli den 11 september 2003 och utbetalning av inlösenlikvid beräknas äga rum den 19 september 2003

Anmälningsperioden för Teligents inlösenerbjudande löpte ut den 16 maj 2003. Erbjudandet berättigade Teligents aktieägare att lösa in var femte aktie mot ett inlösenbelopp om 20 kronor per aktie. Anmälningar mottogs för inlösen av 3 868 519 aktier, motsvarande ett inlösenbelopp om cirka 77,4 miljoner kronor.

Nedsättningen av Teligents aktiekapital och överkursfond som beslutades av bolagsstämma i bolaget den 8 april 2003 registrerades hos Patent- och Registreringsverket den 28 maj 2003 och fastställdes av Handens Tingsrätt den 19 augusti 2003.

Likvid för inlösta aktier beräknas komma att utbetalas omkring den 19 september 2003 och sista dagen för handel med inlösenaktier i Teligent på Stockholmsbörsen beräknas bli den 11 september 2003.

Teligent har ansökt hos Riksskatteverket om allmänt råd om hur Teligentaktiens anskaffningsvärde före avskiljandet av inlösenrätten skall fördelas mellan inlösenrätten respektive aktien. Riksskatteverkets råd kommer att meddelas av Teligent genom en pressrelease och hållas tillgänglig på Riksskatteverkets hemsida.

Carnegie är finansiell rådgivare till Teligent.

För frågor eller ytterligare information, kontakta:
Lars Alm CFO, Teligent AB
tel 08 520 660 16 lars.alm@teligent.se

Om Teligent
Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Teligents lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen.

Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Huvudkontoret ligger i Nynäshamn, övrig svensk verksamhet finns i Linköping, Stockholm och Umeå. Internationella etableringar genom egna bolag och kontor återfinns i England, Frankrike, Mellanöstern, Spanien, Tyskland och USA. Teligent har ca 230 anställda och nettoomsättningen 2002 var ca 250 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.