INMETA LICENSING AB

Inmeta koncernen – Bästa årsresultatet någonsin, stark lönsamhet.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:43 CET

Inmetas fokus på tillväxt i lönsamhet i kombination med förvärv, har gett ett rekordresultat. För 2009 har både omsättning och lönsamhet överträffat alla tidigare årsresultat.

Omsättningen under 2009 steg med nästan 11 % till 444 miljoner NOK KR medan lönsamheten (EBITDA) steg med nästan 80 % till 40,7 miljoner NOK KR.

- Marknaden har tidvis varit krävande, men det är helt klart att vi har varit nöjda med dessa siffror, säger koncernchef Jarl Øverby för Inmeta.

Inmetas resultatframgång beror på bättre operationell drift samt struktur i kombination den goda marknadspositionen – som har vuxit sig starkare, år för år.

- Vår strategi är tillväxt i lönsamhet. Det är också nästan vårt mantra. Detta synsätt ska genomsyra allt vi gör, säger Jarl Øverby.

Inmeta består av två affärsområden, Inmeta Licensing och Inmeta Consulting. Av koncernens samlade omsättning på 444,3 miljoner norska kronor, står Inmeta Licensing för 333,7 miljoner norska kronor (75,1 %) och Inmeta Consulting för 110,7 miljoner norska kronor (24,9%).

Inmeta Licensing

Inmeta Licensing arbetar uteslutande med standard programvaror från stora globala tillverkare. Inmeta Licensing har en stark position på den nordiska marknaden för att bistå kunders verksamheter i deras val av teknologier samt licensavtal. Användare a denna typ av teknologi bidrar till att bidrar till att stödja kundernas lönsamhetsmässgiga mål. I marknaden finns det ett grundläggande behov för ny teknologi och en rad nya lösningar har blivit väl emot tagen av marknaden. För 2009 var EBITDA 30,5 miljoner norska kronor(24,5 miljoner norska kronor under 2008).

Inmeta Consulting

Inmeta Consulting består av ca 100 konsulter som är verksamma inom lösningsområdena infrastruktur, systemförvaltning samt beslutstödslösningar. Konsulterna har en utpräglade senior profil och affärsområdet en solid marknadsposition i de utvalda marknadssegmenten. För 2009 var EBITDA 18,5 miljoner norska kronor (9,0 miljoner norska kronor under 2008) 

För mer information, kontakta Inmeta ASA:s  Koncernchef:


Jarl Øverby

Telefon: +(47) 98217009

E-post:   jarl.overby@inmeta.no

Mer information om resultatet finns också på hemsidan  http://www.inmeta.no eller som webb cast på: http://nongrata.seria.net/embed.php?id=28423

Om Inmeta ASA

Inmeta AS består av de två affärsområdena Inmeta Licensing samt Inmeta Consulting.

Inmeta Licensing säljer till, samt bistår mellanstora samt stora kunder i deras anskaffning av programlicenser. Kunderna kännetecknas av en komplex licenssammansättning där Inmeta Licensing är en rådgivande partner som säkrar att kundernas licensavtal är kommersiellt riktiga och förnuftiga.

Inmeta Consulting levererar IT konsulttjänster primärt till stora och mellanstora verksamheter. Tjänsterna fokuserar på infrastruktur, projektledning, beslutsstöds system lösningar samt olika former av systemleveranser.

Inmeta har över 140 anställda i norden, samtliga med lång erfarenhet och kompetens inom Inmetas affärsområden.

Inmeta ASA är noterade på Oslo Börsen (Ticker INM)