Norrbottens läns landsting

Innanförskap och utanförskap

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:38 CET

Pressinbjudan
från Norrbottens läns landsting
2006-11-30

Innanförskap och utanförskap

I morgon, fredag den 1 december, uppmärksammar landstinget den internationella handikappdagen med ett seminarium om innanförskap och utanförskap.

Inbjudna föreläsare på seminariet är:

- Claes Borgström, JÄMO, som pratar om rätten att delta i samhället på lika villkor.

- Björn Söderberg, svensk entreprenör i Katmandu som enbart anställer kastlösa kvinnor i sina företag och gör att de blir självförsörjande och kan visa vägen för andra kvinnor att våga ta plats i samhället.

- Lisbeth Pipping, författare med utvecklingsstörd mamma. Pipping visar på hur svårt vi har att se det uppenbara och ställer sig frågorna: Är alla barn lika mycket värda? Vad väljer vi att se och tar vi ansvar för det vi ser?

Under dagen medverkar också Anna Azcarate, skådespelare, Lars Jacobs-son, neuropsykolog och musikgruppen Process.

Vi inbjuder till presskonferens där medias representanter ges möjlighet att träffa föreläsarna.

Tid: Fredag den 1 december, kl 13.00
Plats: Lokal "Ettan", Landstingshuset, Luleå
Medverkande: Föreläsarna Claes Borgström, Björn Söderberg och Lis-beth Pipping samt Agnetha Jatko, länschef för länsenhe-ten Särskilt stöd/Funktionshinder, Norrbottens läns lands-ting.

Dessutom hälsar vi medias representanter välkomna att delta under hela, eller delar av, dagen.


P R O G R A M

09.30 Registrering och Kaffe.

10.00 Landstingsdirektören öppnar och hälsar väl-kommen.

10.15-11.00 Claes Borgström, JÄMO lyfter upp
jämställdhetsfrågor relaterat till innanförskap och
utanförskap

11.00-12.30 Anna Azcarate, skådespelare och Lars Jacobsson, neuropsykolog väver ihop teori och kroppsliga uttryck för innanförskap/utanförskap.

12.30-13.30 Lunch och en rundtur i kultur.

13.30-14.30 Björn Söderberg, svensk entreprenör i Katmandu arbetar med kastlösa kvinnor i Nepal och har ett internationellt perspektiv på utanförskap/
innanförskap.

14.30-15.00 Kaffe. Process spelar musik.

15.00-16.00 Lisbeth Pipping, författare som vuxit upp med en utvecklingsstörd mamma. Hon beskriver känslan av innanförskap och utanförskap i sin uppväxt på ett mycket starkt och gripande sätt.

16.00 Claes Borgström sammanfattar dagen.


Ytterligare upplysningar:
Agnetha Jatko, länschef för länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder,
tel: 070-667 82 85
Gunilla Ohlsson, informatör, division Primärvård
tel: 070-28 716 04