SWESIAQ

Innemiljökonferensen Nordic Indoor Air Update 2010 den 2-3 december i Stockholm!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:41 CET

SWESIAQ/ISIAQ anordnar en stor regional innemiljökonferens i Stockholm. Programmet innehåller en uppdatering av läget i Norden både när det gäller forskning och praktisk tillämpning inom en rad olika innemiljöfrågor genom olika teman och workshops: kemikalier och hälsoeffekter, mikrobiologi, partiklar och ventilation, psykologiska aspekter, byggnadsprocesser i relation till innemiljön och innemiljöaspekter i miljöklassningssystemen. Konferensens Expo ger också möjlighet för institut och företag att profilera sig genom sin utställning och Speaker’s corner.

 

Ett särskilt tema blir jämförelser mellan de nordiska ländernas innemiljöriktlinjer, vilket kommer att redovisas av representanter från Svenska Socialstyrelsen samt motsvarande ansvariga myndighter från Finland, Norge och Danmark. Efter presentationerna öppnar programmet upp ett diskussionsforum för att debattera likheter och skillnader mellan våra länder i bedömningen och hanteringen av innemiljöfrågor De flesta föredragen kommer att tolkas mellan engelska och svenska.

 

Konferensen kommer att hållas i Täby Park Hotell på lagom avstånd från storstadens lockelser men självklart erbjuda både konferensmiddag och kvällsunderhållning.

 

Läs mer på www.swesiaq.se och anmäl dig till konferensen via hemsidans registreringsformulär!

SWESIAQ är en oberoende och ideell svensk förening som bildades år 2000 under konferensen Healthy Buildings i Helsingfors. Föreningen är tvärvetenskaplig och har som målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom ett bättre samarbete mellan forskare och praktiker inom t.ex. medicin, kemi, mikrobiologi och teknik. SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate, www.isiaq.org ).